Fuji Luxury Group
Chính sách bảo mật Fuji Luxury

Chính sách bảo mật Fuji Luxury

Thứ 5, 26/11/2020, 18:20 GMT+7

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Fuji Luxury Group (với tên thương hiệu là Fuji Luxury), công ty có thể thu thập và sử dụng thông tin liên quan của bạn. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là chỉ cho bạn cách thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin này khi sử dụng các dịch vụ của Fuji Luxury. Nếu bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Fuji Luxury, bạn được coi là đã đồng ý thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này và đưa ra lựa chọn của bạn.

Chính sách Bảo mật này là một phần quan trọng của Thỏa thuận Dịch vụ Người dùng của Fuji Luxury, được áp dụng cho các dịch vụ liên quan. Chính sách Bảo mật này giải thích việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng, có liên quan chặt chẽ đến phần mềm và dịch vụ bạn sử dụng. Do đó, vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này.

Dưới đây sẽ liệt kê tất cả thông tin người dùng có thể liên quan đến việc thu thập phần mềm hoặc dịch vụ của Fuji Luxury, nhưng điều đó không có nghĩa là Fuji Luxury nhất thiết sẽ thu thập thông tin dựa trên tất cả nội dung của phạm vi áp dụng dưới đây, nếu và chỉ khi bạn sử dụng các chức năng cụ thể, trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc thu thập thông tin người dùng tương ứng sẽ được kích hoạt theo các phương pháp và phạm vi sử dụng sau đây. Khi bạn không cần sử dụng các chức năng hoặc dịch vụ cụ thể, Fuji Luxury sẽ không thu thập thông tin. Fuji Luxury có thể thu thập các thông tin sau:

 1. Thông tin cá nhân Dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng duy nhất hoặc liên hệ với một người nào đó, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ liên lạc, v.v. Phù hợp với quy định của luật và quy định quốc gia, Fuji Luxury sẽ tiến hành xác thực thông tin nhận dạng thực dựa trên số điện thoại và các cách khác để lấy số điện thoại và các thông tin khác của bạn. Điều này chỉ để cung cấp và cải tiến phần mềm hoặc dịch vụ để người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ tốt hơn; quản lý sự tham gia của bạn vào phản hồi, khảo sát trực tuyến và các hoạt động khác để sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập.
 2. Thông tin phi cá nhân: Thông tin phi cá nhân là dữ liệu sẽ không được liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Khi bạn sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của Fuji Luxury, hệ thống có thể tự động thu thập thông tin kỹ thuật thông qua cookie hoặc các phương tiện khác, không giới hạn ở thiết bị hoặc thông tin phần mềm bạn sử dụng, URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày và giờ truy cập, v.v. . Thông tin phi cá nhân được thu thập chỉ được sử dụng để nhận ra rằng Fuji Luxury có thể hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng, giúp người dùng giải quyết các vấn đề về dịch vụ của Fuji Luxury, cải thiện các dịch vụ của công ty, đồng thời biết được những bộ phận nào được người dùng quan tâm nhất. Khi bạn bật chức năng định vị thiết bị và sử dụng các dịch vụ liên quan do Fuji Luxury cung cấp dựa trên vị trí, thông tin mà Fuji Luxury sẽ thu thập về vị trí của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở vị trí địa lý của bạn được thu thập thông qua thông tin vị trí GPS hoặc WiFi, bao gồm cả vị trí địa lý của bạn do bạn hoặc những người dùng khác cung cấp. Bạn có thể chọn ngừng thu thập thông tin vị trí địa lý của mình bằng cách tắt chức năng định vị.
 3. Thông tin nhạy cảm: Một số thông tin cá nhân có thể được coi là thông tin cá nhân nhạy cảm do tính đặc thù của nó, chẳng hạn như số ID, số tài khoản ngân hàng, chủng tộc, tôn giáo, sức khỏe cá nhân, thông tin y tế, v.v. So với thông tin cá nhân khác, thông tin cá nhân nhạy cảm được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Nội dung và thông tin (chẳng hạn như thông tin về ảnh của bạn, v.v.) mà bạn cung cấp, tải lên hoặc xuất bản khi bạn sử dụng dịch vụ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bạn cần cân nhắc kỹ có nên tiết lộ thông tin này có liên quan khi sử dụng phần mềm và dịch vụ của Fuji Luxury hay không.

Để cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa hơn, Fuji Luxury hoặc các đối tác của chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn thông qua cookie, lưu trữ thông tin này dưới dạng thông tin nhật ký và sử dụng cho các mục đích sau:

 1. Ghi nhớ danh tính của bạn. Ví dụ: cookie giúp Fuji Luxury nhận ra danh tính của bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký hoặc để lưu tùy chọn của bạn hoặc thông tin khác về tùy chọn của bạn mà bạn cung cấp.
 2. Phân tích việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Fuji Luxury.
 3. Tối ưu hóa quảng cáo. Ví dụ: cookie giúp Fuji Luxury cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan dựa trên thông tin của bạn thay vì quảng cáo chung chung.

Trong khi sử dụng cookie cho các mục đích trên, Fuji Luxury có thể cung cấp thông tin nhận dạng phi cá nhân được thu thập thông qua cookie cho các đối tác của mình sau khi xử lý thống kê để phân tích cách người dùng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Fuji Luxury và cho các dịch vụ quảng cáo. Các dịch vụ của Fuji Luxury có thể có cookie do nhà quảng cáo hoặc các đối tác khác đặt. Các cookie này có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn nhằm mục đích phân tích cách người dùng sử dụng các dịch vụ đó, gửi cho bạn các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm hoặc đánh giá hiệu quả của các dịch vụ quảng cáo. Việc thu thập và sử dụng thông tin bởi cookie của bên thứ ba không tuân theo Chính sách bảo mật này, Fuji Luxury không chịu trách nhiệm về cookie của bên thứ ba đó.

Để cho phép bạn có trải nghiệm tốt hơn, cải thiện dịch vụ của Fuji Luxury hoặc các mục đích khác mà bạn đồng ý và tuân theo luật và quy định liên quan, Fuji Luxury có thể sử dụng thông tin thu thập được thông qua một dịch vụ nhất định cho các dịch vụ khác do Fuji Luxury cung cấp theo cách thu thập thông tin hoặc theo cách được cá nhân hóa. Fuji Luxury có thể sử dụng thông tin thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn cho các mục đích sau:

 1. Cung cấp dịch vụ cho bạn;
 2. Khi Fuji Luxury cung cấp dịch vụ, nó được sử dụng cho mục đích xác minh danh tính, dịch vụ khách hàng, phòng chống bảo mật, giám sát gian lận, lưu trữ và sao lưu, để đảm bảo tính bảo mật của các dịch vụ do Fuji Luxury cung cấp;
 3. Giúp công ty thiết kế các dịch vụ mới, cải thiện các dịch vụ hiện có của công ty, nâng cao trải nghiệm người dùng và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng;
 4. Cho phép Fuji Luxury hiểu rõ hơn về cách bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của Fuji Luxury, để đáp ứng các nhu cầu được cá nhân hóa của bạn, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ, cài đặt vị trí, các dịch vụ và hướng dẫn trợ giúp được cá nhân hóa hoặc để phản hồi cho bạn và các người dùng ở các khía cạnh khác;
 5. Cung cấp cho bạn những quảng cáo phù hợp với bạn hơn để thay thế những quảng cáo thường được đặt;
 6. Đánh giá và nâng cao hiệu quả của quảng cáo và các chương trình khuyến mãi khác và các hoạt động khuyến mại trong các dịch vụ của Fuji Luxury.
 7. Chứng nhận phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm quản lý.
 8. Cho phép bạn tìm hiểu thêm các sản phẩm và dịch vụ của Fuji Luxury.
 9. Để ngăn chặn, phát hiện và điều tra các hành vi gian lận, gây nguy hiểm cho sự an toàn, bất hợp pháp hoặc vi phạm các thỏa thuận, chính sách hoặc quy tắc với Fuji Luxury.

Trừ những trường hợp sau,Fuji Luxury sẽ không cung cấp thông tin người dùng của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn:

 1. Fuji Luxury có thể cung cấp thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân của bạn cho các đối tác của nó. Vì công ty được yêu cầu cung cấp dịch vụ, Fuji Luxury sẽ có được sự đồng ý của bạn một cách rõ ràng trước khi cung cấp thông tin nhạy cảm của bạn. Fuji Luxury sẽ cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba đó tuân thủ Chính sách Bảo mật này và các biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác khi sử dụng thông tin người dùng của bạn.
 2. Tuân thủ luật và quy định hiện hành, lệnh tư pháp hoặc các yêu cầu khác của các cơ quan chính phủ có liên quan.
 3. Để bảo vệ lợi ích công cộng của xã hội, cần phải bảo vệ an toàn cá nhân và tài sản của Fuji Luxury và những người dùng khác hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình.

Fuji Luxury sẽ cố gắng hết sức để thực hiện các biện pháp kỹ thuật thích hợp để đảm bảo rằng bạn có thể hiểu, cập nhật và sửa thông tin đăng ký của mình hoặc thông tin người dùng khác được cung cấp khi sử dụng dịch vụ của Fuji Luxury. Khi cập nhật, sửa và xóa các thông tin trên, Fuji Luxury có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn để bảo vệ bảo mật tài khoản của bạn.

Nếu bạn cần cập nhật, chỉnh sửa và xóa thông tin người dùng mà bạn đã gửi, bạn có thể thực hiện bằng cách truy cập phần mềm có liên quan của Fuji Luxury. Nói chung, bạn có thể sửa đổi thông tin bạn gửi bất kỳ lúc nào, nhưng để xem xét bảo mật và nhận dạng, bạn có thể không thể sửa đổi một số thông tin đăng ký ban đầu và thông tin xác minh được cung cấp trong quá trình đăng ký.

Để tạo điều kiện cho bạn đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ của Fuji Luxury, nếu bạn chọn chấp nhận cookie, Fuji Luxury sẽ tự động thu thập thông tin nhật ký liên quan thông qua công nghệ cookie khi cần thiết; nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn có thể không tận hưởng được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc chức năng phụ thuộc vào cookie; Nếu bạn xóa bản ghi cookie, thông tin nhật ký liên quan được thu thập tự động thông qua cookie sẽ bị xóa.

Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Fuji Luxury, Fuji Luxury áp dụng các phương thức lưu trữ và truyền mã hóa chuyên nghiệp đối với thông tin của người dùng, đồng thời sử dụng các công nghệ và quy trình bảo mật khác nhau để thiết lập một hệ thống quản lý hợp lý nhằm bảo vệ thông tin của người dùng khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho thông tin người dùng của bạn, Fuji Luxury sẽ thông báo cho nhân viên về các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư và sẽ thực thi nghiêm túc các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trong công ty.

Khi những điều sau đây không phải do lỗi của Fuji Luxury gây ra rò rỉ thông tin của bạn và dẫn đến thiệt hại do đó, Fuji Luxury không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào:

 1. Mọi sự cố rò rỉ, mất mát, biển thủ hoặc giả mạo dữ liệu cá nhân do nguyên nhân bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng do bị hacker tấn công, vi rút máy tính xâm nhập hoặc tấn công, tắt máy tạm thời do chính phủ kiểm soát, v.v.
 2. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc liên kết đến các trang web khác hoặc chấp nhận dịch vụ từ bên thứ ba gây ra rò rỉ dữ liệu cá nhân và bất kỳ tranh chấp pháp lý và hậu quả nào do đó gây ra.
 3. Nếu bạn chủ động tiết lộ, tải lên, xuất bản hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong quá trình sử dụng dịch vụ (chẳng hạn như tin nhắn, nhận xét, v.v.) của Fuji Luxury, những người dùng khác có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về những hậu quả gây ra bởi thông tin cá nhân được gửi hoặc chia sẻ.

Các dịch vụ của Fuji Luxury có thể bao gồm hoặc liên kết đến phương tiện truyền thông xã hội hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chức năng "chia sẻ" để chia sẻ nội dung nhất định với các dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba này hoặc các dịch vụ khác hoặc bạn có thể sử dụng tài khoản của bên thứ ba để đăng nhập vào các dịch vụ của Fuji Luxury. Các chức năng này có thể thu thập và chia sẻ Thông tin của bạn (bao gồm cả thông tin nhật ký thu được do cookie). Việc bạn sử dụng các dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba hoặc các dịch vụ khác phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bên thứ ba và bạn cần đọc kỹ các điều khoản của bên thứ ba.

Fuji Luxury rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, nhưng Fuji Luxury không thể đảm bảo rằng nó sẽ luôn biết chính xác và thực sự tuổi của bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn trước khi sử dụng các dịch vụ và sử dụng các dịch vụ dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Khi phạm vi dịch vụ của Fuji Luxury được mở rộng, Fuji Luxury có thể sửa đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này trong thời gian thích hợp và những sửa đổi đó tạo thành một phần của Chính sách Bảo mật này. Nếu sửa đổi đó gây ra thay đổi quan trọng về quyền của bạn theo Chính sách bảo mật này, Fuji Luxury sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo vị trí nổi bật hoặc các phương tiện khác trước khi sửa đổi có hiệu lực. Để ngăn bạn được thông báo về sửa đổi đó một cách kịp thời, bạn được yêu cầu đọc Chính sách Bảo mật này thường xuyên. Trong mọi trường hợp, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này đã được sửa đổi bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Fuji Luxury.

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực vào ngày 26 tháng 11 năm 2020

Liên hệ với Fuji Luxury (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Fuji Luxury Group)

Nếu bạn cho rằng Fuji Luxury đã sử dụng thông tin cá nhân như vậy vi phạm phạm vi đã đề cập ở trên, bạn có thể gửi thư bằng văn bản. 

Địa chỉ: Số 132 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Mã bưu điện: 100000

Hoặc e-mail: customer@fujiluxury.vn

Để liên hệ với Fuji Luxury và chúng tôi sẽ xác minh và xử lý kịp thời.

Xem thêm: Thỏa thuận dịch vụ người dùng của Fuji Luxury